O nama

Misija, vizija i ciljevi

Edukacija kadra, distribuirano vođenje i gradnja zajedničke prakse, refleksije odgojnog djelovanja temelj je identiteta našeg vrtića. Kultura našeg vrtića održava prostorno–materijalno okruženje koje omogućuje prirodno učenje djece. Takvo okruženje potiče kvalitetne suradničke odnose koji se temelje na demokratičnim osnovama, a uključuju poštovanje i preuzimanje odgovornosti za sebe i druge u procesu, uz stalnu nadogradnju djetetovih interesa kroz holistički pristup.

Naša vizija

Dječji vrtić Ivančica-Lobor kao sigurno i poticajno okruženje u kojem djeca rane i predškolske dobi aktivno, kroz igru istražuju i stječu nova iskustva, vještine i znanja uz podršku i partnerski odnos odgojitelja i roditelja.

Naša misija

Stvarati strukturu i kulturu vrtića koja omogućuje cjeloviti razvoj djeteta uz poštivanje i življenje dječjih prava, da svako dijete izražava i proširuje svoje interese.

“Igra izvire iz djece kao vrelo iz brijega.”

Miroslav Krleža

Dječji vrtić  Ivančica-Lobor osnovan je 2021. godine na inicijativu Općine Lobor.

Rad vrtića biti će temeljen na Državnom pedagoškom standardu. Strategija rada uvažavati će specifičnosti funkcioniranja naše ustanove u lokalnoj zajednici i unaprjeđenje pojedinih segmenta i područja rada.

U odgojno-obrazovnom radu posebno ćemo se orijentirati na program zdravstvene zaštite, higijene i prehrane. Kontinuirano ćemo pratiti epidemiološku situaciju, prilagođavati se mjerama i specifičnim uputama te ćemo planirati fleksibilno, uz moguća odstupanja i dopune u vremeniku i sadržajima aktivnosti. Imajući na umu kako je moguće da djeca ostanu u izolaciji ili zbog nekih drugih zdravstvenih razloga moraju biti kod kuće s roditeljima, kao i zbog preporuke minimalnog zadržavanja roditelja u ustanovi, po potrebi ćemo s roditeljima komunicirati telefonom ili putem e-mail adresa koje smo kreirali.

1. Ustrojstvo rada

Cilj je fleksibilna organizacija rada i praćenje potreba djece, roditelja i djelatnika uz stvaranje optimalnih uvjeta za život i funkcionalnu organizaciju rada.

 

2. Redoviti desetosatni program rada

Dječji vrtić Ivančica-Lobor radi kao samostalna ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje od 9. rujna 2021. uz Suglasnost na cjelodnevniprogram: MZOS (KLASA 601-02/21-03/00552, URBROJ 533-05-21-0005), Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu(KLASA: UP/I-601-02/21-01/13, URBROJ 214/01-10-6-21-4). Financiranje Dječjeg vrtića regulirano je Zakonskim okvirima i Odlukom o mjerilima financiranja predškolskog odgoja Općine Lobor.

Program se odvija u dobnim skupinama i prema važećim standardima, a djeca će biti organizirana u skupine prema sljedećoj tabeli.

 

Poticanje govornog razvoja djece kroz malešnice i igre prstima.
Boravak na zraku kao resurs zaštite psihofizičkog zdravlja djece i izvor učenja o prirodi koja nas okružuje​
Poticanje razvoja predčitalačkih vještina i rane pismenosti djece.
ZA RAST I RAZVOJ NAŠE DJECE

Svi mali prijatelji su nam dobrodošli