Članovi upravnog vijeća

Članovi Upravnog vijeća:

 
Ivana Behin, dipl. inf. – predsjednica UV
Ana Lenartić, mag. prim. educ.
Martina Petrovečki, mag.ing.techn.tex
Lidija Havojić, bacc. praesc. educ.
Renata Bočkaj, policijska službenica