Kućni red

Poštujte naše radno vrijeme i ne kasnite po dijete u vrtić.

Ne puštajte dijete samo u vrtić bez nadzora odrasle osobe.

Osobno preuzmite dijete od odgojitelja.

Molimo da pismeno ovlastite osobe koje mogu doći po dijete u slučaju vaše spriječenosti.

Pravovremeno nas informirajte o promjeni kontakt podataka.

Ako je dijete bolesno, ne dovodite ga u vrtić. Nakon bolesti djeteta donesite nam liječničku potvrdu.

Molimo da u vrtić ne donosite slatkiše i druge slatke prehrambene proizvvode

Dijete sa sobom uvijek treba nositi rezervnu odjeću.

Molimo roditelje da se redovno odazivaju na sastanke, radionice i individialne razgovore.