VAŽNOST SURADNJE S RODITELJIMA
Da bi razvoj djeteta bio što kvalitetniji vrlo je važan odnos na relaciji dijete – roditelj – odgojitelj. Roditelji i odgojitelji trebaju biti partneri, a to će se ostvariti ako stvorimo pozitivno ozračje za zajedničko druženje roditelja, odgojitelja i djece. Važno je razvijati sposobnosti za otvorenu komunikaciju, toleranciju, razmjenu informacija, čime će se razviti povjerenje između roditelja i odgojitelja. Veliki značaj imaju individualni razgovori s roditeljima jer daju mogućnost roditelju da postavlja konkretna pitanja, razmjeni informacije i sazna o razvoju i ponašanju svoga djeteta, osjeti brigu odgojitelja za dijete. Također je važno da se stavovi roditelja i odgojitelja usuglase te da se ideje i prijedlozi roditelja prihvate. Roditeljima je važno omogućiti pravovremeno informiranje o organizaciji rada u vrtiću i uključiti ih u odgojno-obrazovni proces.
cilj
Kontinuirani rad na podizanju kvalitete rada u ostvarivanju različitih oblika komunikacije, interakcije i suradnje s roditeljima.
U odnosu na roditelje