Politika o zaštiti privatnosti

Politika o zaštiti privatnosti

Dječji vrtić Ivančica-Lobor (dalje u tekstu: Vrtić) obvezuje se pružati zaštitu osobnih podataka svojih korisnika u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27.04.2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, br. 42/2018.), tako da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka.

Vrtić u okviru svoje odgojno-obrazovne djelatnosti obrađuje osobne podatke korisnika ili potencijalnih korisnika usluga programa predškolskog odgoja i obrazovanja (djece, zakonskih zastupnika odnosno roditelja i ostalih članova zajedničkog domaćinstva djece) koji u smislu Opće uredbe (EU) o zaštiti podataka imaju status ispitanika. Svi se podatci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podatci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Vrtića i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Ne obrađujemo više osobnih podataka no što je doista potrebno za Vaše sudjelovanje u nekoj aktivnosti.

Dječji vrtić Ivančica-Lobor je odgojno-obrazovna ustanova osnovana za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja. Osnivač Vrtića je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sjedište Vrtića je na adresi Zagrebačka ulica 12a, Lobor, OIB: 82962084834. Odgovorna osoba za zastupanje Vrtića je ravnateljica Suzana Matejaš, ravnateljica@djecjivrticivancicalobor.hr

Ova web stranica poštuje vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu vaših osobnih podataka. Prikupljanje i čuvanje podataka izvodi se u skladu s odredbama pozitivnih zakonskih propisa o zaštiti osobnih podataka. Koristeći se web stranicom i našim uslugama, pristajete na postupanje s osobnim podacima u skladu s ovim dokumentom.

Prikupljanje osobnih podataka

Vrtić osobne podatke prikuplja izravno od ispitanika odnosno zakonskih zastupnika djece, javnih registara te od trećih povezanih osoba. Prikupljene osobne podatke spremamo u elektroničkom ili fizičkom obliku te u svrhu zaštite primjenjujemo odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite osobnih podataka i procedure kako bismo spriječili da se osobnim podatcima koji nisu dostupni ostalim korisnicima naših usluga, ne bi neovlašteno pristupalo te da bismo osigurali da se koriste u skladu sa svrhom obrade.

Osobne podatke prikupljamo radi:

 • što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit i obradu Vaših zahtjeva
 • provedbe postupka upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
 • potrebe ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Vrtiću
 • vođenja propisane pedagoške i zdravstvene dokumentacije djece u Vrtiću
 • osiguranja pružanja tražene usluge, sudjelovanja na našim događanjima i aktivnostima te provođenja programa
 • korištenja usluga na web stranici https://www.djecjivrticivancicalobor/
 • promocije naših usluga
 • naše statističke obrade podataka

Vrtić osobne podatke djece, njihovih zakonskih zastupnika i ostalih članova zajedničkog domaćinstva obrađuje na temelju pozitivnopravnih propisa, a pogotovo Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja i obrazovanja na području Općine Lobor te Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u DV Ivančica-Lobor.

Vrtić će za obradu osobnih podataka tražiti izričitu suglasnost ispitanika samo u onim slučajevima kada ne postoji neka druga pravna osnova ili legitimni interes za obradu podataka (npr. za javnu objavu imena i prezimena djece, za fotografiranje i snimanje djece, za objavu fotografija djece na web stranici Vrtića i dr.). Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući privolu na jednak način na koji ju je i dao.

Vrtić osobne podatke ispitanika otkriva drugim pravnim i fizičkim osobama (primateljima) kada se radi o njegovoj zakonskoj obvezi ili legitimnom interesu te se po toj osnovi osobni podaci dostavljaju osnivaču te nadležnom ministarstvu i prosvjetnoj inspekciji temeljem njihovog zahtjeva. Kada je to potrebno radi ostvarivanja neke od funkcionalnosti, sadržaja ili usluge, vaši osobni podatci dostavit će se trećim osobama primateljima, našim partnerima/povezanim društvima koji su nužni za ostvarivanje te funkcionalnosti, sadržaja ili usluge. Osigurat ćemo da naši partneri/povezana društva Vaše osobne podatke obrađuju na način predviđen ovim Pravilima zaštite privatnosti.

Osobni podaci ispitanika pohranjuju se i čuvaju sukladno pozitivnopravnim propisima, te rokovima čuvanja propisanih Pravilnikom o arhivskom i registraturnom gradivu izvan arhiva za koje je Vrtić ishodio prethodnu suglasnost nadležnog državnog arhiva.

Prikupljamo sljedeće podatke djece, njihovih zakonskih zastupnika i ostalih članova zajedničkog domaćinstva koje nam stavljate na raspolaganje i koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

 • ime i prezime, spol, datum i mjesto rođenja
 • ulicu i kućni broj, grad, OIB, bračni status
 • stručnu spremu, podatke o poslodavcu, radnom vremenu
 • uvjetima života, podatke o zdravstvenom i razvojnom statusu djeteta, potrebe i navike djeteta, te ostale informacije o djetetovom razvoju i osobitostima
 • telefon, faks, e-mail.

Podnošenjem zahtjeva za upis djeteta u program predškolskog odgoja te sklapanjem ugovora o ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga smatra se da je ispitanik dao svoj pristanak za obradu osobnih podataka sa svrhom ostvarenja ugovornog odnosa. Vrtić će za obradu osobnih podataka tražiti izričitu privolu ispitanika samo u onim slučajevima kada ne postoji neka druga pravna osnova za obradu podataka (npr. za javnu objavu imena i prezimena djece, za fotografiranje i snimanje djece, za objavu fotografija djece na web stranici Vrtića i dr.). Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući danu privolu.

U trenutku dostavljanja Vaših osobnih podataka prema kojima Vas je moguće identificirati putem obrazaca dostupnih na web stranici pristajete da se Vaši osobni podatci koje ste unijeli, obrađuju u svrhu i na način predviđen našim Pravilima zaštite privatnosti. Prikupljamo samo one osobne podatke koje ste nam dobrovoljno dostavili. Ne zahtijevamo od Vas da nam pošaljete te podatke kako bismo Vam omogućili pristup na internetske stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našim stranicama. Bez privole osobni podatci smiju se prikupljati i dalje obrađivati u slučajevima određenima zakonom.

Osobni podaci ispitanika pohranjuju se i čuvaju sukladno propisima i rokovima čuvanja propisanih Pravilnikom o arhivskom i registraturnom gradivu izvan arhiva za koje je Vrtić ishodio prethodnu suglasnost nadležnog državnog arhiva, a najdulje do podnošenja Vašeg zahtjeva za brisanjem istih kojem se može udovoljiti temeljem pozitivnih zakonskih propisa.

Vrtić poštuje prava ispitanika koja se sastoje u sljedećem:

 • pravo na informiranost (ispitanik ima pravo primati jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako se upotrebljavaju njegovi osobni podatci)
 • pravo pristupa (ispitanik ima pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje je učinio dostupnim Vrtiću)
 • pravo na ispravak (ispitanik ima pravo zatražiti ispravljanje osobnih podataka ako su neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni)
 • pravo na brisanje / pravo na zaborav (ispitanik u određenim slučajevima ima pravo zatražiti brisanje ili uklanjanje osobnih podataka s time da se ne radi o apsolutnom pravu jer Vrtić može imati pravne ili legitimne osnove za zadržavanje osobnih podataka)
 • pravo na prigovor (prigovor se može podnijeti izravno Vrtiću preko službenika za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka)
 • pravo na povlačenje suglasnosti na obradu podataka temeljenu na suglasnosti u bilo kojem trenutku
 • pravo na prenosivost podataka (ispitanik ima pravo pomicati, kopirati ili prenositi podatke iz baze Vrtića u drugu bazu podataka, ali samo pod uvjetom da se radi o podatcima koji se obrađuju temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem)
 • pravo ograničenja (ispitanik ima pravo zatražiti ograničenje obrade podataka)

Kada nam šaljete elektroničku poštu s osobnim podatcima prema kojima Vas je moguće identificirati, tada te podatke koristimo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva.

U svim e-mailovima imate mogućnost odjave s liste primatelja (newsletter, obavijesti o ostalim aktivnostima) tako da dostavite obavijest s Vašim zahtjevom ili da sami isključite tu funkciju ako vam je ponuđena u promotivnoj e-poruci.

Upotreba kolačića

Ova web stranica koristi kolačiće (cookies) kao alat za automatsko prikupljanje podataka o vrsti preglednika i adresi internetskog protokola korisnika koji posjećuje stranicu. Prikupljeni podatci koriste se u svrhu optimizacije web stranice te identifikacije pri sljedećem posjetu. Ova web stranica služi se Google Analytics statistikom. Pravila o kolačićima treće strane potražite na Google Analytics.

Što je cookies (kolačić)?

Kolačić je mala tekstna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenom web-mjestu. S pomoću kolačića web-mjesto pamti vaše radnje i željene postavke (poput prijave, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz) tijekom duljeg razdoblja, pa ih nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web-mjesto odnosno pri pregledavanju njegovih različitih stranica

Kako se kontroliraju kolačići?

Kolačiće možete kontrolirati i/ili izbrisati prema želji. Više informacija potražite na: aboutcookies.org. Možete izbrisati sve kolačiće koji su već pohranjeni na računalu, a postavke svih internetskih preglednika omogućuju blokiranje pohrane kolačića. Ako blokirate kolačiće, možda ćete pri svakom posjetu web-mjestu morati ručno prilagođivati neke željene postavke, a određene usluge i funkcije možda neće biti dostupne.

Privremeni kolačići uklanjaju se s Vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. S pomoću ovih kolačića stranice pohranjuju privremene podatke.

Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na Vašem osobnom računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. S pomoću ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke da bi Vam se olakšalo korištenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke ‘zapamtit’ će Vaš unos, koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu tim stranicama. Stalni kolačići ostat će zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama, sve dok ih ne obrišete.

Kolačići od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način internetske stranice pohranjuju podatke koji će Vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici.

Kolačići treće strane na Vaše računalo dolaze s drugih web mjesta koja se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. S pomoću tih kolačića internetske stranice mogu pratiti korištenje internetom u marketinške svrhe.

Kakve kolačiće koristi ova web stranica?

 • Privremene kolačiće – kolačići koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika u kojem radite.
 • Stalne kolačiće – kolačići koji će ostati ”zabilježeni” u Vašem internetskom pregledniku dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju Vaše privatne podatke.

Popis kolačića

Naziv kolačića

Info

PHPSESSID

Identifikator sesije. Obavezan kolačić za normalno funkcioniranje stranice.

_postavke_kolacica

Kolačić koji sprema vaš odabir postavki za kolačića na stranici.

under_construction

Kolačić potreban za normalno funkcioniranje stranice. U slučaju da se na stranici obavljaju tehnički radovi prikazuje obavijest posjetiteljima portala.

_ga

Koristi se za razlikovanje korisnika

_gid

Google Analytics upotrebljava taj kolačić za pohranu i ažuriranje jedinstvene vrijednosti za svaku stranicu posjećenu. Kolačić se ažurira svaki put kada pošaljete podatke u Google Analytics.

_gat

Koristi se za razlikovanje različitih objekata praćenja stvorenih u sesiji. Kolačić se stvara prilikom učitavanja biblioteke programa javascript i nema prethodne verzije kolačića _gat. Kolačić se ažurira svaki put kada pošaljete podatke u Google Analytics.

Zaštita privatnosti maloljetnih osoba

Djeca i osobe mlađe od 16 godina ne smiju davati osobne podatke putem Interneta bez pristanka roditelja ili skrbnika. Jamčimo da svjesno ne pohranjujemo osobne podatke maloljetnih osoba bez pristanka roditelja ili skrbnika.

Ostvarivanje prava

Sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka i Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, na Vaš zahtjev omogućit će Vam se pristup, ograničenje obrade, prijenos, ispravak i brisanje osobnih podataka.

Ako želite ostvariti ta prava, možete se obratiti osobi imenovanoj službenikom za zaštitu osobnih podataka u Vrtiću putem mail adrese: info@djecjivrticivancicalobor.hr ili na telefon 049/419 937. Ako postavite jedan od takvih zahtjeva za ostvarivanjem prava, uložit ćemo razumne napore da potvrdimo Vaš identitet i udovoljimo Vašem zahtjevu sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

U svakom trenutku možete podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti osobnih podataka nadzornom tijelu Republike Hrvatske, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, azop@azop.hr