Projekti i aktivnosti

EUROPSKI PROJEKTI

Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića na području Općine Lobor

Predmet nabave financiran je sredstvima iz Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., podmjera 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – operacija 7.4.1. ”Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. Projekt se provoditi sukladno Ugovoru sklopljenom između Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Općine Lobor (KLASA: 440-12/18-07-04-01/0361, URBROJ: 343-2120/01-18-003, od 21.12.2018. godine).

EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ

EUROPA ULAŽE U RURALNA PODRUČJA
Kindori