Kategorija: NATJEČAJ ZA UPIS 2022./2023.

Natječaj za upis djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Ivančica-Lobor za odgojno-obrazovnu 2022./2023. godinu

Natječaj za upis djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Ivančica-Lobor za odgojno-obrazovnu 2022./2023. godinu Na temelju članka 48. Statuta Dječjeg vrtića Ivančica-Lobor (KLASA: 601-02/21-01/03, URBROJ: 2211/05-21-04, KLASA: 601-02/21-01/03, URBROJ: 2211/05-21-08) i članka 11. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika…
Read More