SVJETSKI DAN OSOBA S DOWN SINDROMOM – 21.ožujka

Danas, na prvi dan proljeća, 21. ožujak obilježava se kao Dan podrške osobama s Down sindromom, a taj datum odabran je kako bi označio jedinstvenost Downoa sindroma u potrostručenju (trisomiji) 21. kromosoma.

Diljem svijeta pa tako i Hrvatske taj dan se obilježava nošenjem rasparenih čarapa, a zašto baš tako?

“Simbol Dana sindroma Down su šarene čarape jer ih osobe s Down sindromom ne mogu upariti.
Nošenjem šarenih čarapa pokazuje se podrška borbi osoba s Down sindromom kako bi se što bolje
integrirali u naše društo. Kad vas pitaju zašto nosite šarene čarape potaknuti ste da progovorite o
problemima osoba s Downom i pružite im podršku.”

Tako smo i mi danas nošenjem rasparenih, različitih čarapa htjeli pokazati podršku za što bolje i veće prihvaćanje osoba s Down sindomom u društvu općenito pa evo naših šarenih nožica.