Danas, 23.02.2022. je Dan ružičastih majica, odnosno Dan borbe protiv vršnjačkog zlostavljanja koji se obilježava diljem svijeta.

Sve je počelo 2007. godine kada su srednjoškolca u Kanadi vršnjaci maltretirali jer je u školu došao u ružičastoj majici. Nekoliko dana kasnije, njegovi prijatelji organizirali su prosvjed i također su došli u školu u ružičastim majicama, kupili su ih još 50-ak i dijelili drugoj djeci.

Centar za edukaciju i prevenciju nasilja – Đakovo nositelj je cjelokupnog programa i začetnik ideje u Hrvatskoj.

Prevencija nasilničkog ponašanja među djecom i mladima  uključuje aktivnosti usmjerene na sve sudionike bitne za provođenje preventivnog programa – djecu, roditelje, odgojitelje. Nositelji
aktivnosti u vrtiću kojima se promiče prevencija rizičnih ponašanja kod djece te stvaranje optimalnog odgojno-obrazovnog ozračja bez nasilja, su odgojitelji i stručni suradnici.

Kroz razvoj empatije, poticanje nenasilnog rješavanja sukoba, edukativne priče i likovno izražavanje djecu se poučava društveno prihvatljivim oblicima ponašanja.

Promicanje znanja i vještina koje mogu unaprijediti zdrav način života i kvalitetna komunikacija osnova su svih tih aktivnosti kojima se djeci pomaže u donošenju ispravnih odluka, poučava ih se
kako da se odupru socijalnim pritiscima, da razviju veću samostalnost, kontrolu vlastitog ponašanja i razviju veće samopouzdanje.

Osobito je važan i kontinuiran individualan rad s djecom koji su već razvili izražene oblike poremećaja u ponašanju kao i na djecu koja žive u rizičnom okruženju.