Međunarodni dan djeteta

Naša djeca su s veseljem obilježila Međunarodni dan djeteta. Uz različite aktivnosti, najzanimljivija su bila njihova razmišljanja i o pravima djeteta i zašto su ona potrebna.

Svoje izjave su potkrijepili likovnim radovima.

Međunarodni dan djece obilježava se svake godine 20. studenoga jer je toga dana 1989. godine usvojena Konvencija o pravima djeteta.

Kao međunarodni dokument Ujedinjenih naroda, Konvencija sadrži univerzalne standarde koje države moraju jamčiti svakom djetetu. Konvenciju je do danas potpisalo 196 zemalja, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području međunarodnih ljudskih prava u povijesti. Time je svijet dao obećanje da će svoj djeci biti osigurana jednaka prava te da  će učiniti sve kako bi se zaštitila i osigurala njihova prava na preživljavanje, razvoj, učenje i razvijanje do punih potencijala, bez diskriminacije. (UNICEF)