Upisi u Dječji vrtić Ivančica- Lobor vršit će se za djecu od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne Novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) u redoviti (desetosatni) program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima koji će se provoditi u:

*1 jaslička skupina za 12 djece u dobi od navršene 1 godine do navršene 3 godine
*3 mješovite vrtićke skupine za 60 djece (po svakoj skupini 20), od navršene 3 godine do navršenih 7 godina, odnosno do polaska u osnovnu školu.

Zahtjev za upis podnose roditelji u pravilu ako stanuju na području na kojem djeluje Dječji vrtić Ivančica – Lobor, odnosno ako imaju interes za program koji nudi Dječji vrtić Ivančica – Lobor, a ne žive na području na kojem djeluje Dječji vrtić Ivančica – Lobor.

Javni poziv je otvoren do 06.08.2021.
U pozivu se nalazi popis potrebne dokumentacije na linku: JAVNI POZIV
Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Općini Lobor na broj telefona 049/430-531 svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 sati.